• Inga produktkategorier finns.

Tjänster

Who we are

Formtillverkning

För att kunna tillverka en produkt i armerad plast behövs en form. För att tillverka en form behövs en modell (plugg). Modellen kan tillverkas för hand eller ännu hellre fräsas fram efter en CAD/CAM-fil. Genom dedikerad personal kan vi snabbt tillverka nya formar för nya produkter samt att skapa och underhålla formar på ett kostnadseffektivt sätt.


Produktutveckling

Vi hjälper Er att hitta nya lösningar. Vi anpassar våra eller tar fram helt nya produkter som bidrar till en bättre totalekonomi. Kanske kan man skapa två produkter av en stor om det alltid är ena ändan som är utsatt? Ska pinnbultarna kortas med en och en halv centimeter för att spara tid vid monteringen? Möjligheterna är många och kostnadseffektiva även i förhållandevis små serier.

Lackering

Som kund kan du enkelt välja om du vill ha din produkt grundlackerad eller topplackerad. Genom att välja en topplackerad produkt slipper ni momenten att samordna verkstadsbesöket med en lokal lackeringsfirma, priset redan är klart samt att det snabbar upp hela processen avsevärt. Vi lackerar förstås i samtliga kulörer utifrån hur era lokala behov ser ut.


CAD-ritningar

Vi tar fram färdiga CAD-ritning till plugg och gjutformar samt monteringsdetaljer.