• Inga produktkategorier finns.

Produktion

Who we are

Vi vet att vår produktion behöver vara flexibel och anpassningsbar för att snabbt kunna möta våra egna och våra kunders behov. Därför arbetar vi brett med ett antal olika tillverkningsmetoder som genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi vet även att en god arbetsmiljö till slut kommer såväl oss själva som våra kunder tillgodo. Vi kombinerar en seriös och professionell attityd med god stämning och många skratt på arbetsplatsen.


Formtillverkning

För att kunna tillverka en produkt i armerad plast behövs en form. För att tillverka en form behövs en modell (plugg). Modellen kan tillverkas för hand eller ännu hellre fräsas fram efter en CAD/CAM-fil. Genom dedikerad personal kan vi snabbt tillverka nya formar för nya produkter samt att skapa och underhålla formar på ett kostnadseffektivt sätt.


RTM (RESIN TRANSFER MOLDING)

Metoden innebär att torr fiber läggs i en form som därefter stängs. Här används formhalvor som är tillverkade i glasfiber eller metall. Detta ger en bättre kontroll av godstjocklekar och måttnoggrannhet. Plasten injiceras i det fiberfyllda hålrummet med hjälp av en pump som samtidigt blandar härdplastens två komponenter. Luften i hålrummet evakueras samtidigt med en vakuumpump för att ge optimal fördelning av matrisen innanför skalet.


Kallpressning

Kallpressning innebär att polysterhartset läggs i en öppen hon- och hanform och impregneras manuellt innan formhalvorna stängs i en press. Denna metod lämpar sig bäst för korta serier av mindre produkter.


Handlamminering

Här används olika typer av armeringsmaterial: huggna glasfibermattor, kombimattor, enkla eller multiaxiella vävar. Armeringsmaterialet impregneras med polyesterharts för hand med roller eller pensel. Laminatet rollas för att får bort luften. Arbetet kräver stor skicklighet för att få ett bra resultat.


Lackering

När vi lackerar följer vi självklart alla de miljökrav som finns. Vi använder vattenbaserade färger för att vår verksamhet skall ha en minimal inverkan på miljö.